Golden Days Exchange

Golden Days Exchange

Exchange

Description

ما برای شما اعتماد را معنا می کنیم. بهترین نرخ های خرید و فروش ارز را از مابخواهید. شرکت مالی و صرافی روزهای طلایی،با مدیریت مهندس حسین حسنی اولین شرکت مالی در لندن که تمامی خدمات مالی را زیر یک سقف برای تمامی هموطنان عزیر فراهم می کند. -وام مسکن برای تمامی ایرانیان مقیم انگلستان ، اروپا فقط با %5 پیش پرداخت و برای ایرانیان مقیم ایران فقط با %30 پیش پرداخت با روش خرید به شرط اجاره -خرید و فروش تمامی ارزهای معتبر دنیا -انجام حوالجات ارزی به سراسر دنیا -خدمات حسابداری و ثبت شرکت در انگلستان -وام خرید ماشین،وام خرید لوازم برای بیزینس شما -صدور مستر کارت برای ایرانیان مقیم ایران