Verity Hair & Beauty

Verity Hair & Beauty

Hair & Beauty

Description

در هر خیابان، در هر کوچه، چند تابلوی آرایشگاه زنانه به چشم می خورد. به دلیل بازار بسیار مناسب این حرفه، روز به روز بر تعداد سالن های زیبایی افزوده می شود. سالن هایی که گاه در چندین طبقه، با کادر گسترده و خدمات متنوع مشغول کار هستند و گاه در یک محیط کوچک و تنها با حضور یک آرایشگر ساده اداره می شود. سال زیبایی Verity Hair And Beauty با ارائه خدمات مو آماده خدمت به شما ایرانیان خارج از کشور می باشد.